uvod

O.Z. molody.Rusyny

4 days 9 hours ago

O.Z. molody.Rusyny updated their cover photo.

O.Z. molody.Rusyny

1 week 13 hours ago

autor fotografií Štefan Pribiš

O.Z. molody.Rusyny

2 weeks 2 days ago

O.Z. molody.Rusyny shared Kamienka's post.

Važeny priaznivci športu, pozyvame vas v neďiľu 5. avgusta do športovoho arealu Dubne v Kamjunci na športove podujaťa DUBNE CUP 2018 :-) Začatok akciji je o 10.00 h...

O.Z. molody.Rusyny

2 weeks 3 days ago

3. maj 2008
Prypomjaňme sobi našŷ začatkŷ, cilkovo perša rusyňska zabava v Braťislavi, začatok našŷch aktivnostej, perša formacija molodežy, rospaľovaňa rusyňskŷch serdec’. Označ svoho kamarata! Ne zabŷv jes’ na staru partiju?

Припомяньме собі нашы зачаткы, цілково перша русиньска забава в Братіславі, зачаток нашых актівностей, перша формація молодежи, роспальованя русиньскых сердець. Означ свого камарата! Не забыв єсь на стару партію?

Prypomjaňme sobi našŷ začatkŷ, cilkovo perša rusyňska zabava v Braťislavi, začatok našŷch aktivnostej, perša formacija molodežy, rospaľovaňa rusyňskŷch serdec’, 3. maj 2008

O.Z. molody.Rusyny

2 weeks 3 days ago

Prypomjaňme sobi našŷ začatkŷ, cilkovo perša rusyňska zabava v Braťislavi, začatok našŷch aktivnostej, perša formacija molodežy, rospaľovaňa rusyňskŷch serdec’, 3. maj 2008

O.Z. molody.Rusyny

2 weeks 4 days ago

O.Z. molody.Rusyny shared Карпаторусинська Нація's video.

Ґрекокатолицькый священик о.Франтїшек Крайняк про ізучення карпаторусиньського языка...📚

O.Z. molody.Rusyny

2 weeks 4 days ago

O.Z. molody.Rusyny added a new photo.

O.Z. molody.Rusyny

3 weeks 4 days ago

O.Z. molody.Rusyny shared Rusínska obroda na Slovensku's post.

Serdečňi pozyvame do Červenoho Klaštora na SLAVNOSTI KULTURY RUSIŇIV-LEMKIV :-) Už dnes 22. 07. 2018...

O.Z. molody.Rusyny

1 month 1 day ago

так само позываме на інтересну подію
tak samo pozŷvame na interesnu poďiju

Pridaj komentár