Záchranný dokumentačný výskum hudobného a tanečného folklóru rusínskych obcí.

Dievčatá pred domom FPU_logo1_modreFolklórny súbor Ruthenia v spolupráci s odborníkmi z radov etnológov, etnomuzikológov, etnochoreológov, tanečných a hudobných pedagógov v druhej polovici minulého roka uskutočnil záchranný a návratný terénny výskum hudobno-tanečnej tradície v rusínskych obciach Spiša Torysky, Poráč, Malý Lipník, Sulín, Legnava, Údol, Slovinky, Nižné Repáše,
Závadka, Oľšavica, Brutovce, Starina, Hajtovka a Osturňa.

Archaické viachlasne interpretované piesne, tanečné typy z rôznych období tanečného vývoja, ako aj tradičné formy odevu z týchto obcí predstavujú vzácny materiál, ktorý bude využiteľný tak pre potomkov nositeľov tradícií z týchto lokalít, ako aj pre publikum, ktoré sa po scénickom spracovaní týchto prejavov bude mať možnosť so vzácnou hudobno-tanečnou i materiálnou kultúrou týchto obcí zoznámiť.

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

This entry was posted in Kultura, tradiciji i zvŷkŷ. Bookmark the permalink.

Comments are closed.