Tábor s mladými po rusínsky VII

°Tábor s mladými po rusínsky VII

V druhý septembrový víkend sa v rusínskej obci Malý Lipník na severovýchode Slovenska opäť stretli mladí aktívni Rusíni. V penzióne Rusínsky dvor strávili spoločný víkend členovia a sympatizanti mládežníckej národnostnej organizácie molody.Rusyny. Tradičné podujatie Tábor s mladými po rusínsky sa konal už siedmykrát, pričom zrealizovaný bol s finančnou podporou Úradu vlády Slovenskej republiky prostredníctvom grantového programu Kultúra národnostných menšín 2016.

Okrem tradičnej skvelej atmosféry boli do programu zaradené aj besedy na tému histórie či súčasnosti Rusínov. Na tému Počiatky rusínskeho jazyka a budovanie národnej identity prišiel účastníkom porozprávať jazykovedec profesor Jozef Sipko. Gréckokatolícky kňaž o. František Krajňák mladým zase priblížil problematiku Rusínov a ich cirkvi od počiatku po súčasnosť. No a na záver kola prednášok sa snažil predstaviť členom organizácie m.R možnosti úspešnej propagácie podujatí markerinový manažér Michal Pilip.

Aby účastníci tábora vkuse nesedeli, po vzdelávacej časti nasledovali športové aktivity. Všetci prítomní odhohrali spoločný volejbalový zápas a vďaka krásnemu počasiu mali možnosť okúpať sa aj v bazéne. Niektorí v ňom skončili v plavkách, iní aj v nohaviciach a tričku. Večer sa konal tanečný dom, ktorý pripravili členovia FS Ruthenia. Účastníkom priblížili základné motívy rusínskeho tanca z obce Šarišské Jastrabie.

V nedeľu bola hneď ráno na programe greckokatolícka svätá liturgia v neďalekej obci Starina. Následne sa konal aj výročný snem organizácie molody.Rusyny, na ktorom sme privítali aj hostí. Počas chutného obedu sa viedli ešte zaujímavé diskusie, pričom každý prišiel s novým nápadom, ktorý by mohla orgamizácia zrealizovať. Oddýchnutí a motivovaní do ďalšej práce sme sa nakoniec rozlúčili a s krásnymi spomienkami na netradične strávený víkend sme odcestovali domov.


tabor po rusinsky1
tabor po rusinsky2

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.