Rusyňskŷ rozpravkŷ – klenot naroda. Projekt molodŷch.Rusyniv

molody.Rusyny za pidpory Urjadu vlady Slovenskoj republiky v roku 2011 začali pracovaty na projekti s nazvom „Rusínske rozprávky – klenotnica národa“ . Ciľom projektu je zozberaty rozpravky z caloho regionu, de žyjut Rusyny. Ide pritym nelem o primarnyj – terennyj vyskum, ale i o sekundarnyj vyskum, kotryj mat za ciľ ziskaty už zhromaždeny, spisany rozpravky. Hlavna časť projektu by mala probihaty v rokoch 2012 – 2013. Už v roku 2011 ša zapojili členove organizaciji do vyskumu. Navštivili svojich starych rodyčoch, staršych ľudy, kotry sobi pamjatajut to, što ša dedilo z pokoliňa na pokoliňa. Myšlenka je zber rozpravok, kotry sut zľudoveny. Každyj narod mat svoji rozpravky, kotry sut joho bohatstvom. I Rusyny majut veľo rozpravok, ale ne šytky o nych znajut a ne šytky sut zachyteny.

Vystupom projektu po skončiňu caloho vyskumu mat byty knyžna publikacija v troch jazykovych mutacijach (rusiňsky, slovensky, anglicky). Knyžka mat byty ilustrovana rusinskyma umelcami. Okrem knyžnoj publikaciji z projektu mat vyjty i CD, DVD, na kotrym budut rozpravky prerozpravjany. Najzajimavišom, ale finančni najnaročnišom časťom je animacija rozpravok do televiznoj podoby. Paru najkrajšych rozpravok mat byty nakreslenych jak animovany filmy a nadabovany po rusinsky.Okrem rozpravok ša projekt i vyskum zamirjavat i na povesti, legendy, pripovidky i dalšy formy ľudovoj slovesnosty. Mame poslednu priležytosť kody ša dajut perly našoho naroda zachovaty.

Poďte z nami zachranyty to, šot ša išti zachovalo. Keď mate chuť zapojity ša do vyskumu, mate doma rozpravky spisany, nahrany, abo chcete finančni pomoči …kontaktujte ša na info@molody-rusyny.sk

This entry was posted in Literatura. Bookmark the permalink.

Comments are closed.