Pidporte nasy aktivity

2_z_dani_molody_rusyny

°Ako nám darovať 2% z dane?

Zamestnanci
· Vypýtajte si ročné zúčtovanie zaplatených preddavkov na daň od zamestnávateľa
· Vyžiadajte zamestnávateľa Potvrdenie o zaplatení dane od zamestnávateľa (stiahnite si tu)
· Vyplňte Vyhlásenie o poukázaní podielu dane z príjmov (vyhlasenie_2perc_2016)
· Tlačivá Vyhlásenie aj Potvrdenie doručte do 30. 04. na Váš daňový úrad. Ak ste poukázali 3%, je potrebné doložiť aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti.

Fyzické osoby
· V daňovom priznaní vyplňte kolónky na poukázanie 2% (3%) z dane
· Vyplnené daňové priznanie doručte najneskôr do 31. 03. na Váš daňový úrad

Právnické osoby
· V daňovom priznaní vyplňte kolónky na poukázanie 1% (2%) z dane – časť IV. 2% môžete darovať ak ste najneskôr do 31. 3. darovali sumu 0,5% z Vašej dane na verejnoprospešné účely.
· Vyplnené daňové priznanie doručte na Váš daňový úrad

Údaje, ktoré je potrebné uviesť pri daňovom priznaní
Občianske združenie molodŷ.Rusynŷ
IČO: 42085764
Hálova 16
851 01 Bratislava, Petržalka

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.