Telocvičňa pro Rusynoch

Charakteristika zameru projektu z roku 2007

Po minulym roku, pokračijeme v projekti Telocvičňa pre molodych Rusynoch. Telocvičňu budeme maty zarezervovanu v rovnakych prostoroch jak minuloho roku – v telocvični ŠD Bernolak na Račianskym myti. Zminil ša ale čas, žeby sme vyšli v ustrety i pracujucim i tym, (jakym) kotrym minule nepasoval termin. Stritavaty ša budeme každu subotu od 10.00 do 11.30. Virime, že teraz pridete isti v hojnišym počti jak minule, bo každyj Vam može potverdyty, že nam bylo fajni na tili i na duchu. čekame Vas.

Samozrejmi, nemusyte platity nyč, stačyt len Vaša pritomnosť a vhodne oblečiňa. Zahraty si možete fotbal, volejbal, nohejbal…

To, že molody Rusiny majut chuty stritavaty ša nelen pri pivi, ale takisto pri aktivitach športovoho charakteru, naznačujet projekt „Telocvična pre Rusinyv“. Projekt s finančnom pomocom Združiňa inteligencii Rusinyv Slovenska (dalej len ZIRS) rozbihla jej sekcia molodi.Rusiny. Akurat taky stritnuťa vytvarjajut novy vzťahy a rusinska kultura ša tak širit aj meži štinami telocvični. Kolektivy ša tak stmeľujut, vymjiňajut ša nazory ľudej a to šytko davat predpoklad zdravoj hrdosti ku svojim rusinskym koreňom. Hvarit ša, že v zdravom tili zdravij duch a ja doplňu, že v zdravom duchu, zdravyj vzruch. Virju, že tot naš vzruch je nasmerovanyj na novy myšlenky, kotry posilňat zmysel našych stritavok.

Našymcieľom do buducna jest vytvority priaznivy podmienky pre stritavaňa ša molodych ľudej pochadžajučich z regionyv, de rusinskyj jazyk dotvarjal špecifickosť kulturnoho prejavu ľudej. Samozrejmi, budeme ša snažity pokračovaty v športovych aktivitach aj po liti. Ďalšym napadom, kotryj chceme molodym predstavity je oživiňa rusinskoho folkloru v Bratislavi. Telocvičňa, v kotroj ša budeme stritaty može poslužity aj jak treningova hala pre nacvičovaňa ľudovoho taňca a špivu. Všytko zavisit len od zajmu molodych, kotry majut chuty prezentovaty Rusinyv i takou formom. Perši zaujemcove tanečnoj, špivackoj, dokoňca i hudobnoj zložky ša už hlašat ku slovu. Je to len na ďalšych nadšencoch, ci ša podarit vytvority skupinu priaznivciv rusinkoj kultury, kotra v neskoršoj dobi može položity zaklady novoho folkornoho suboru v Bratislavy.

Pridaj komentár