Tabor molodŷ.Rusynŷ po rusyňskŷ

Cieľ

Cieľom projektu je združiť nielen mládež, ktorá sa hrdo hlási k rusínskej národnosti,  ale aj jej sympatizantov, za zámerom výučby rusínskeho jazyka, ktorý mnoho mladých ľudí v písomnej podobe neovláda. Cieľom je aj uchovanie, prehĺbenie zvykov a tradícií, ktoré sa v dnešnom svete vytrácajú zo života Rusínov.

Samotná národnosť žije, ak žijú jej tradície, zvyky. Zámerom je práve tento „ŽIVOT“ – život mládeže, ktorú oslovujeme prostredníctvom hudby, piesni, literatúry, písma, aby sa hrdo vracali k svojím Rusínskym koreňom. Tým uchovávali, ako aj prehĺbovali, to, čo je v súčasnosti jedinečné – Rusínstvo.

Projekt sa bude realizovať prostredníctvom chatového pobytu, kde chceme mládeži priblížiť samotný rusínsky jazyk, prostredníctvom Azbuky a odborníkom v tomto jazyku, ako aj prostredníctvom rusínskej hudby, piesni a tradičného jedla.

Celý pobyt bude moderovaný v rusínskom jazyku, počas dňa budú pripravené prednášky na vopred zvolenú tému, ako aj samotné vyučovanie Azbuky. V prestávkach sa bude podávať jedlo, na ktorého realizácií sa budú môcť zúčastniť samotní účastníci pobytu. Vo večerných hodinách bude naplánovaná voľna zábava v sprievode harmoniky a rusínskeho temperamentu.

Harmonogram: 

Mesiac jún – príprava na realizáciu pobytu, objednanie ubytovania, určenie presného programu, výber moderátora, garanta, propagácia

Mesiac júl–november – propagácia, samotná realizácia pobytu.

Pedagogickým zámerom projektu je naučiť mladých ľudí azbuku, ktorá je používaná v kodifikovanom rusínskom jazyku a mladí ľudia ju neovládajú v dostatočnej miere.

Metodika – každý deň sú naplánované vyučovacie hodiny v podobe odborných prednášok, ktoré pozostávajú z dvoch častí – čítanie textov v rusínskom jazyku písanom azbukou a druhou časťou je učenie písanej formy azbuky. Aby sa azbuka lepšie učila, bude využitá aj interaktívna forma výučby. Známe rusínske piesne budú pustené nielen v rádiu, ale texty budú zároveň vysvietené na projektore.Okrem toho budú medzi jazykovými prednáškami prebiehať aj odborné prednášky z oblasti histórie, školstva, kultúry a cirkvi.

Cieľová skupina

Mladí ľudia pochádzajúci z regiónov, kde žijú alebo žili Rusíni, študujúci a pracujúci na Slovensku, ako aj sympatizanti a priaznivci Rusínov a rusínskej národnosti.

Články:

http://www.molody.rusyny.org/molody-rusyny-po-rusinsky-2/

http://www.molody.rusyny.org/molody-rusyny-po-rusinsky-a-3-jubileum-organizaciji/

Kontakt: info@molody-rusyny.sk, heslo „TABOR“

garant – Mgr. Alena Blichová, PhD.

organizátori: Ing, Peter Štefaňák, Bc. Miroslav Mikita

Pridaj komentár