Rusyňskŷj večur na Ekonomickoj univerziti v Bratislavi

CIeľ

Cieľom akcie je prezentovať Rusínov ako zaujímavý národ žijúci na SLovensku širokej verejnosti, predovšetkým mladým ľuďom, preto sa podujatie koná na pôde Ekonomickej univerzity v Bratislave. Okrem prednášky a premietania je pripravená výstavka kníh, časopisov, informačných banerov. Pre spestrenie vystupuje FS Ruthenia a ponúka sa občerstvenie.

Podujatie sa organizuje spoločne so združením OIKOS – študenti za udržateľnú ekonómiu a manažment.

Články

http://www.molody.rusyny.org/rusynskyj-filmovyj-vecur-na-ekonomickoj-univerziti/

http://www.molody.rusyny.org/spolupraca-oikos-bratislava-a-organizaciji-molody-rusyny/

Kontakt: info@molody-rusyny.sk, HESLO „PREMIETANIE“

Pridaj komentár