Ej Popradska dolina – V našŷm kraju dobri

Cieľ

Rusínska kultúra na severovýchode Slovenska v minulosti nebola zriedkavá. Postupom času sa však hlavne západná časť tohto rusínskeho regiónu kriticky asimilovala. Medzi takéto regióny patrí aj údolie rieky Poprad – obce Malý Lipník, Sulín, Údol, Hajtovka, Legnava, Sulín, Matysová, Starina. Cieľom projektu je teda osloviť mladých ľudí a pripomenúť im svoje korene vzhľadom na blížiace sa sčítanie obyvateľstva. Je potrebné vytvoriť u mladých ľudí hrdosť k etniku, ku ktorému sa hlásili ich predkovia a dodnes sa kultúra zachovala u staršej generácie. Je potrebné sa sústrediť práve na lokality, kde mladí ľudia strácajú povedomie rusínskeho ducha, pretože ak mladí nebudú pokračovať v tradíciách svojich starých rodičov, kultúra sa postupne úplne vytratí.

Projekt je zameraný na zastavenie asimilácie pôvodne rusínskeho obyvateľstva v regióne okolo obce Malý Lipník. Hlavné zameranie je na mládež, ktorá je budúcim nositeľom rusínskej kultúry. Podujatie má prebudiť povedomie u mladých ľudí, a to nielen pasívnym sledovaním programu, ale aj aktívnym zapojením v podobe nacvičenia programu a tvorivých dielní, kde si budú mať pripraviť výstavu zo života svojich starých rodičov.

Cieľová skupina

Projekt sa zameriava najmä na mladých ľudí z regiónu, ktorý bol v minulosti čisto rusínsky, osloviť má aj staršiu generáciu a verejnosť sympatizujúcu s rusínskou kultúrou.

Pridaj komentár