Navertaňa sja ku tradicijom

Členove kolektivu FS Ruthenia už druhyj rik po sobi prinesli do Bratislavy rusinsky zvyky v podobi jasličkariňa. Pasmo koledovaňa pochodyt z rusinskoho sela Rjašiv z bardijovskoho okresu. Cale koledovaňa ša nese v duchu oslavy narodžiňa maloho Isuska. Hrajut ho nelem pastiry, ale i anhely. Okrem recitaciji, počas koledovaňa jasličkari i špivajut rusinsky koľadky.

Toho roku suboristy navštivili vecej jak 10 domacnosty v Bratislavi a koľadovali i v grekokatolickoj cerkvi. Totu tradiciju by chtil subor dotrimovaty pravidelni a zapojity do toho i pravoslavnu cerkov a daty možnosť virnykom objidnaty si jasličkariv do svojich domacnosty jak potišyňa z roždestva Isusa Christa.

Pridaj komentár