Naj z rusyňskoho regionu

Cieľ

Zámerom je priblížiť  širokej verejnosti  ako aj turistom, že Rusíni patria k autochtónnemu obyvateľstvu regiónu pozdĺž južných a severných svahov Karpát. A práve toto teritórium je jedným z najkrajších, ktoré ponúka množstvo krás – perál v rusínskom regióne. Publikácia bude súčasťou a doplnkom projektu v živej kultúre, pod názvom „Po stopách rusínskej kultúry na Slovensku“. Bude slúžiť ako sprievodca záujemcov o rusínsku kultúru. Sprievodca bude špecifický tým, že bude spracovaný v trojjazyčnej mutácií (rusínsky, slovensky, anglicky). Cieľom je prezentovať rusínsku národnostnú menšinu, jej dominanty atraktívne svojou špecifickosťou zvlášť pre turizmus. Prehliadky sakrálnych stavieb, skanzenov a drevených kostolíkov budú v publikácií ilustrované autentickými fotografiami zastúpenými všetkými regiónmi severovýchodného Slovenska.

Cieľová skupina

Publikácia je určená všetkým vekovým kategóriám, vrátane školopovinnej mládeže. Súčasne bude slúžiť ako propagačný materiál pre potreby SNM –  Múzea rusínskej kultúry v Prešove.

Kontakt

Silvia Lysinová, sekretariat.ros@centrum.sk

Pridaj komentár