Mobilna vŷstava o Rusynoch

Cieľ

Zámerom projektu je prostredníctvom mladých vytvoriť putovnú výstavu o Rusínskej národnostnej menšine a cez rôzne podujatia organizované v mestách a obciach ju dostať k ľuďom.

I. Využitie voľného času mládeže tvorivou prácou a vzdelávaním (tým, že mladí ľudia vytvárajú takéto dielo – zháňajú informácie a dávajú ich dokopy, vzájomne sa vzdelávajú)

II. Predstavenie Rusínskej histórie, literatúry, kultúry, folklóru, súčasnosti a pod. širokej verejnosti

III. Obohatenie rôznych kultúrno-spoločenských akcií (rusínskych i nerusínskych)

IV. Vytvárať podmienky pre vzájomné spolužitie národnostných menšín a vzájomne sa spoznávať

Výsledkom projektu bude komplexná výstava o Rusínskej národnostnej menšine – o jej histórii, literatúru, kultúre, folklóre, súčasnosti a pod. a obohatenie rôznych podujatí práve takýmto sprievodným podujatím.

Cieľová skupina

Prvá časť projektu (tvorba výstavy) – stredoškolská a vysokoškolská mládež. Druhá časť projektu (putovná výstava) – široká verejnosť.

Prezentácia výstavy

výstava je prezentovaná na všetkých udalostiach, ktoré sa organizujú nielen v rámci organizácie molody.Rusyny, ale aj iných organizácií.

Rusínska  vatra, Dni zvykov a tradícií v obci Kamienka, Rusínska zábava Košice, Prešov, Bratislava, Stretnutie v Nitre, Bratislave, Medzilaborciach, Starej Ľubovni, Snem molody.Rusyny a Rusínskej obrody, …

Pridaj komentár