Galaprogram Slidami rusyňskoj kulturŷ

Cieľ

Zámerom projektu je nadväzovať na dynamické zmeny v našej spoločnosti spojené s procesmi demokratizácie, obrodenia, globalizácie a multikultúrnych vzťahov medzi minoritným a majoritným obyvateľstvom Slovenskej republiky. Proces etnickej identifikácie minorít a majoritnej spoločnosti sa nachádza  v štádiu, kedy naša rusínska národnostná menšina chce predstaviť svoje bohaté kultúrne dedičstvo prostredníctvom vzdelávacích programov pre školy a širokú verejnosť i domácim a zahraničným turistom. Krásy a dominanty nášho rusínskeho regiónu spolu so živou rusínskou kultúrou sú natoľko atraktívne pre verejnosť, že poskytujú netradičné formy prezentácie drevenej architektúry, skanzenov, remesiel a tradícií. Súčasťou projektu je odborný výklad, spojený s prehliadkou sakrálnych stavieb dokumentujúcich prepojenie svetského a náboženského života.

Články

http://www.molody.rusyny.org/podte-sa-zoznamit-aj-zabavit/

Pridaj komentár