Festival rusyňska vatra

Cieľ

Týmto projektom by sme chceli nadviazať na festivaly, ktoré sa dlhé roky konali v niektorých obciach tzv. „popradskej doliny“. Folklór v týchto obciach mal a dodnes má nezastupiteľné miesto v rusínskej kultúre. Piesne folklórnych súborov, ktoré dlhé roky úspešne prezentovali obec doma i v zahraničí rezonujú v srdciach a ušiach mnohých poslucháčov a tvoria repertoár viacerých folklórnych skupín.

Rusínska kultúra asimiluje práve v rusínskych obciach, a to nie len v dôsledku negatívneho demografického vývoja, ale aj pod vplyvom silnej asimilácie mladej generácie.

Festival má byť reprezentatívnym festivalom organizácie molody.Rusyny

Cieľová skupina

Obyvatelia rusínskych obcí, kde sa projekt bude postupne realizovať, Obyvatelia regiónu

Sympatizanti a turisti

Projekt

Rusínska kultúra na severovýchode Slovenska v minulosti nebola zriedkavá. Postupom času sa však hlavne západná časť tohto rusínskeho regiónu kriticky asimilovala. Cieľom projektu je teda osloviť mladých ľudí a pripomenúť im svoje korene vzhľadom na blížiace sa sčítanie obyvateľstva. Hlavným cieľom projektu je aj obnova bohatej folklórnej tradície regiónov. Folklór v obciach mal a dodnes má nezastupiteľné miesto v rusínskej kultúre. Piesne folklórnych súborov, ktoré dlhé roky úspešne prezentovali obce doma i v zahraničí rezonujú v srdciach a ušiach mnohých poslucháčov a tvoria repertoár viacerých folklórnych skupín. Stavbou vysokej vatry sa zapojí k príprave podujatia aj miestna mládež, čo môže pomôcť pritiahnuť ich na podujatie. Projekt má nadviazať na úspešné podujatie 0.tý, 1. a 2. ročník rusínskej vatry v obci Malý Lipník.

Bodový scénosled podujatia

Otvorenie podujatia

1. Turnaj medzi rusínskymi obcami

2. Aktivity pre mladých

3. Vystúpenia folklórnych skupín a jednotlivcov

4. Pohostenie rusínskymi jedlami, výstava

5. Presun k vatre, zapálenie vatry

6. Spev v sprievode akordeónu – vytvorenie rekordu v počte hrajúcich akordeonistov na jednom mieste

7. Súťaž v autorskej hudbe

8. Rusínska zábava

Články

http://www.molody.rusyny.org/ii-rusinska-vatra-v-malom-lipniku/

http://www.molody.rusyny.org/rusinska-vatra-bola-pokrstena-ako-sa-patri-2/

http://www.molody.rusyny.org/nulty-rocnik-rusinskej-vatry-ma-v-malom-lipniku-aj-svoje-pokracovanie/

http://www.molody.rusyny.org/rusinska-vatra-v-malom-lipniku-2/

Kontakt: info@molody-rusyny.sk, Heslo „VATRA“

Ing. Peter Štefaňák, Ing. Jozef Hučko

Pridaj komentár