Projektŷ

Organizacija od samoho počatku, organizŷje roznŷ podujaťa, stričŷ, kuľturnŷ akciji. Snažŷt sja tŷm upozornyty na potrebu prezentovaňa rusyňskoj narodnostnoj menšinŷ na Sloveňsku i vo sviti. Zapajame sja do grantovŷch schem Urjadu vladŷ, Ministerstva kulturŷ Slovenskoj republikŷ. Našŷ členove ziskavajuť skusenostŷ s realizacijom projektiv, spoznavajuť novŷch ľudy, učat sja što zmanenať vedžiňa kolektivu v praxi. Pri takŷm projektu je nelem kopa robotŷ, ale i kopa srandŷ, zabavŷ i poznaňa.

Ponukame vam prehľad najvŷznamnišŷch projektiv, jakŷ naša organizacija zrealizovala, abo išti lem pripravije.

Jak mate chuť zapojity sja do konkretnoho projektu, kliknyte sobi na obrazok, pročŷtajte sobi vecej a kontaktŷjte nas na adresu, kotra bude uvedžena pri projektu, abo na adresu molody@rusyny.org

Zrealizovali sme

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mimo toho sme zorganizovali mnohŷ akciji štylu opikačok, športovŷch dnŷ, stritnuťoch, pidporovali sme roznŷ suťaži i dalšy akciji de sja prezentovali Rusynŷ

 

 

 

Pripravijeme

 

 

Pridaj komentár