Organŷ združiňa

Sejm

– je tvorenyj všytkyma členami
– je to najvyššyj organ občanskoho združiňa m.R
– schodyt ša raz do roka
– rozhoduje o najzavažnišych problemoch, volit VV i DR

Vykonnyj vybor – VV

– je vykonnym a štatutarnym organom organizaciji
– rjadyt činnosť, schvalije interny smernici

Ing. Peter Jarinčík – predseda

Mgr. Natália Špesová – molody.Rusyny Bratislava

Ján Rosič – molody.Rusyny Bratislava

Ing. Marek Čopjak – molody.Rusyny Košyci

Ing. Peter Macko – molody.Rusyny Košyci

Ing. Lucia Pribišová – molody.Rusyny Stara Ľubovňa/Prjašiv

Martin Štefaňák – molody.Rusyny Stara Ľubovňa/Prjašiv

Dozorna rada – DR

– kontrolije činnosť organizaciji
– raz ročni predkladat spravu o kontrolnoj činnosty

Ing. arch. Lýdia Chovancová
Stanislava Jasiková, DiS Art.
Mgr. Lucia Rosičová

Pridaj komentár