O členstvi

Naša organizacija sja zamirjavať hlavni na utrimovňa rusyňskoj kulturŷ, jazŷka i tradiciji midži molodŷma ľuďmi. Zato organizujeme roznŷ akciji, stritavame sja i chočeme, žebŷ nas bŷlo čŷm dalej tŷm vecik, žebŷ sme narastali na sili a tŷm padom, žebŷ naša robota bŷla vecik prospešna a vecik propagovana.

Staty sja členom organizaciji m.R prinašat osobnŷj rozvoj, povinnosty, prava, ale i veľo vŷhod.

Rjadnŷj člen organizaciji ziskavať naslidujučŷ vŷhodŷ:

možnosty spoznavaňa novŷch molodŷch ľudej
zľavŷ a vstupŷ zadarmo na roznŷ akciji
Svojov uspišnov robotov na rusyňskŷch projektach ziskate prestiž midži svojima blyzkŷma Rusynami ale i inakšŷma Rusynami. Budete moči hordo povisty „Toto jem pro rozvoj rusyňstva zrobiv JA!“
možnosť zučastnyty sja Svitovoho forumu rusyňskoj molodeži, kotra sja odbŷvať raz za dva rokŷ
možnosty stritavaňa sja s Rusynami z Poľska, Čech, Ukrajiny, Maďarska, Serbska, Rumunska, Chorvatska, USA, Kanady
realizacia vlastnŷch napadiv, navrhiv
ziskaňa skusenosty s realizacijov projektiv, s fungovaňom a rjadžiňom organizaciji
prezentacia vlastnoj robotŷ a sebe na internetovoj storinki
kontaktŷ na vŷznačnŷch ľudej v rusyňskŷm ruchu
možnosť volity a bŷty volenŷj do organiv organizaciji

Totŷ a išti mnohŷ ďalšŷ vŷhodŷ može zyskaty čolovik, kotrŷj sja rozhodne bŷty molodŷm. RUSYNOM, bo to ne haňba, ale hordisť holosity sja ku svojomu i nezabŷvaty na domoviznu, na kulturu, jazŷk.

Po zaplačiňu ročnoho členskoho, sja stavate rjadnŷm členom organizaciji (existŷje i člen sympatizant a čestnŷj člen, kotrŷ nepožŷvajut vŷhodŷ anŷ prava rjadnoho člena).

V pripadi zajmu sja kontaktujte na molody@rusyny.org

Podľa poslidňoj upravŷ členskoj smernyci, je potrebne bŷty piv roka členom sympatizantom aktivno sja zapajaty a až potim sja dasť ziskaty riadne členstvo.

Hneska sja dasť vŷpisaty prihlašku i elektronično pres našŷ storinky. Pri registrovaňu treba odkliknuty vikenko „registrovať sa ako člen“, vŷpovnity udaji a pride vam e-mail o dalšŷm postupi.

Žiadosť_o_členstvo

Žiadosť_kol. členstvo

Pridaj komentár