DVD 60 rokiv FS Barvinok

Členovia kolektívu Barvinok okrem vystúpení a prezentácie súboru na rôznych podujatiach v súčasnom období realizujú aj projekt, ktorý podporil Úrad vlády SR pod názvom 60 ROKOV FS BARVINOK. Ide o nahrávanie dokumentárneho filmu o šesťdesiatročnej histórií kolektívu, ktorý patrí medzi najstaršie folklórne súbory v rámci celého Slovenska.

Myšlienkou celého projektu je predostrieť verejnosti veľmi záslužnú prácu stovák ľudí, ktorí nezištne, v rámci svojho voľného času desaťročia prispievali k rozvoju tohto telesa. Film by mal obsahovať kompletnú históriu kolektívu, taktiež rozhovory s vedúcimi a s jednotlivými členmi, ktorí v kolektíve pôsobili od roku 1952 až po súčasnosť. Zaujímavé pre diváka určite budú video a audio nahrávky, ktoré film bude obsahovať. Projekt pripravil vedúci FS Barvinok Ing. Martin Karaš a cez organizáciu molody.Rusyny bol podporený komisiou ÚV SR pre rusínsku národnostnú menšinu. Podľa slov vedúceho kolektívu je tento projekt veľmi prospešný pre súbor nielen z hľadiska toho, že vznikne dokument, ale aj z hľadiska archivácie rôznych video a audio nahrávok a taktiež fotodokumentácie.

Ak všetky práce okolo tohto projektu budú úspešné, tak by mohli byť základy filmu hotové už koncom tohto roku a distribúcia pre každú domácnosť v obci Kamienka tesne pred oslavou 60. výročia kolektívu plánovanou v septembri roku 2012.

sledujte http://barvinok.sk/

Pridaj komentár