2%

Ako nám darovať 2% z dane?

Zamestnanci
· Vypýtajte si ročné zúčtovanie zaplatených preddavkov na daň od zamestnávateľa
· Vyžiadajte zamestnávateľa Potvrdenie o zaplatení dane od zamestnávateľa

Potvrdenie_o_zaplateni_dane_z_prijmov

· Vyplňte Vyhlásenie o poukázaní podielu dane z príjmov

Vyhlásenie-2019-DP-2018-editovateľné

· Tlačivá Vyhlásenie aj Potvrdenie doručte do 30. 04. na Váš daňový úrad. Ak ste poukázali 3%, je potrebné doložiť aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti.

Fyzické osoby
· V daňovom priznaní vyplňte kolónky na poukázanie 2% (3%) z dane
· Vyplnené daňové priznanie doručte najneskôr do 31. 03. na Váš daňový úrad

Právnické osoby
· V daňovom priznaní vyplňte kolónky na poukázanie 1% (2%) z dane – časť IV. 2% môžete darovať ak ste najneskôr do 31. 3. darovali sumu 0,5% z Vašej dane na verejnoprospešné účely.
· Vyplnené daňové priznanie doručte na Váš daňový úrad

Údaje, ktoré je potrebné uviesť pri daňovom priznaní
Občianske združenie molodŷ.Rusynŷ
IČO: 42085764
Hálova 16
851 01 Bratislava, Petržalka

Pridaj komentár