uvod

O.Z. molody.Rusyny

2 days 14 hours ago

O.Z. molody.Rusyny shared Rusínska obroda na Slovensku's post.

Serdečňi pozyvame do Staroj Ľubovňi :-)

O.Z. molody.Rusyny

2 days 22 hours ago

O.Z. molody.Rusyny shared Ľubovnianske osvetové stredisko Stará Ľubovňa's post.

Pozývame na PREDVIANOČNÝ KONCERT do Kina TATRA do Starej Ľubovne :-) https://www.youtube.com/watch?v=RGpq1mqd6iI

O.Z. molody.Rusyny

3 days 18 hours ago

O.Z. molody.Rusyny v spolupráci s Greckokatolickým farským úradom v Ihľanoch vás pozývaju na
2. Gréckokatolický ples v Ihľanoch.

Kedy: 27.01.2018
Čas: 18.30
Kde: KD Ihľany
Cena 20€

Do tanca bude hrať skupina Harmonix.

Rezervácia lístkov Majka Tomečková 0915 032 928

O.Z. molody.Rusyny v spolupráci s Greckokatolickým farským úradom v Ihľanoch vás pozývaju na
2. Gréckokatolický ples v Ihľanoch.

Kedy: 27.01.2018
Čas: 18.30
Kde: KD Ihľany
Cena 20€

Do tanca bude hrať skupina Harmonix.

Rezervácia lístkov Majka Tomečková 0915 032 928

O.Z. molody.Rusyny

4 days 6 hours ago

O.Z. molody.Rusyny shared Rusínska obroda na Slovensku's post.

Matica Slovenska pozyvat Rusiňiv na slavnostnu akademiju z nahody 200. jubileja A. I. Dobrianskoho do Prjašova :-)

O.Z. molody.Rusyny

6 days 16 hours ago

Any molody.Rusyny nezistali bez podarunkiv. Dovjedna z členami FK Ruthenia s´a mohli tišyty z Mikolaja i joho pomičnikiv

Mikolaj byl i medži členami FS Ruthenia a molodyma Rusynami v Bratislavi

O.Z. molody.Rusyny

6 days 17 hours ago

Chotili by sme vás pozvaty na tradičnyj rusnackyj novyj rik kotryj sa bude konaty v Košicoch na jedlikovy 7.
Blyžšy informacii už za ne dovho.

Chotili by sme vás pozvaty na tradičnyj rusnackyj novyj rik kotryj sa bude konaty v Košicoch na jedlikovy 7.
Blyžšy informacii už za ne dovho.

O.Z. molody.Rusyny

1 week 21 hours ago

O.Z. molody.Rusyny shared Rusínska obroda na Slovensku's post.

Serdečňi pozyvame do BILOVEŽY na VIFLEJEMSKYJ VEČUR :-)

O.Z. molody.Rusyny

1 week 2 days ago

O.Z. molody.Rusyny shared rusyn fm / русин фм's post.

Днесь о 18.30 год. шпеціално про вас дарунок од Николая. Запис із Святой літурґії ку празднику св. Николая із кошыцького высокошкольского інтернату. Про молодых єй по церьковнославяньскы одслужыв і русиньскы проповідав Высокопреосвященый владыка Мілан, кошыцькый ґрекокатолицькый єпарха.

Dnes’ o 18.30 hod. špecialno pro vas darunok od Nykolaja. Zapys iz Svjatoj liturgiji ku prazdnyku sv. Nykolaja iz košŷc’koho vŷsokoškoľskoho internatu. Pro molodŷch jej po cer’kovnoslavjaňskŷ odslužŷv i rusyňskŷ propovidav Vŷsokopreosvjaščenŷj vladŷka Milan, košŷc’kŷj grekokatolyc’kŷj jeparcha.

O.Z. molody.Rusyny

1 week 3 days ago

Cer'kovnoslavjanska liturgia z Vladykom Milanom Chauturom i interesna korotka prednaška z istoriji sv. Mikulaša od o. M. Mráza

KOŠICKÍ VYSOKOŠKOLÁCI OSLÁVILI SV. MIKULÁŠA S VLADYKOM MILANOM CHAUTUROM

Košice, 5. december (TS KE) Vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparchiálny biskup, zavítal 4. decembra do Kultúrno-spoločenského centra Technickej univerzity na Jedlíkovej 7 v Košiciach. Pre vysokoškolákov, ktorí žijú a stretávajú sa v priestoroch vysokoškolských internátov, slúžil svätú liturgiu v cirkevnoslovanskom jazyku. Mnohí študenti na týchto internátoch pochádzajú z rusínskych obcí severovýchodného Slovenska. Preto chce Košická eparchia v spolupráci s o. z. Molody Rusyny ponúknuť týmto mladým aj v Košiciach priestor na stretávanie sa a prežívanie svojej viery.
Vladyka Milan vo svojom príhovore poukázal na osobu svätého Mikuláša, ktorý nás v tomto decembrovom čase upriamuje na pravý zmysel Vianočných sviatkov. Milovať a rozdávať dobro, často až do krajnosti, môže len ten, kto dovolil Ježišovi, aby sa narodil aj v jeho srdci. Po sv. liturgii nasledovalo krátke predstavenie osoby sv. Mikuláša a neformálne stretnutie vladyku Milana so študentami.

TS KE informoval Martin Mráz.
Foto: Anna Rozkošová

Pridaj komentár