uvod

O.Z. molody.Rusyny

1 day 23 hours ago

Pozyvame do Bratislavi ;)
☝️☝️☝️ prodaj lystkyv začinat už subotu večur ☝️☝️☝️
a keď chočete vyhraty cedečko s našyma spivankami, stačit zazdiľaty plagat verejni a napisaty z jakoho sela/mista sja rychtijete na zabavu 😎

O.Z. molody.Rusyny

2 days 34 minutes ago

Formular' ku st'ahnuťu i všŷtkŷ informaciji najdete na:
http\://www.molody.rusyny.org/2percenta/
Ďakujeme

https\://www.facebook.com/molody.rusyny/

O.Z. molody.Rusyny

2 days 10 hours ago

Formular' ku st'ahnuťu i všŷtkŷ informaciji najdete na:
http://www.molody.rusyny.org/2percenta/
Ďakujeme

O.Z. molody.Rusyny

4 days 21 hours ago

O.Z. molody.Rusyny shared Rusínska obroda na Slovensku's post.

O.Z. molody.Rusyny

6 days 4 hours ago

Dorohy pryjateľi, serdečno vas zaprošame na striču molodych Rusyniv u Braťislavi s promitaňom filmu už najbližšyj poneďiľok. :) Tišyme sja na vas. ❤

Dorohŷ pryjateľi,
serdečno vas zaprošame na striču molodŷch Rusyniv u Braťislavi, kotra s’a odbude v poneďiľok 19-ho februara 2018-ho o 19.00 hod. v prostorach maloj salŷ Univerzitnoho pastoračnoho centra v Mlyňskij dolyňi.
Časťov striči bude i promitaňa najnovišoho filmu V chapadlach velykoderžav, kotroho producentom je Janko Lypyňskŷj, predseda občaňskoho združiňa ZІRS (Združiňa inteligenciji Rusyniv Sloveňska). Po promitaňu bude sľidovaty voľna bisida z producentom filmu.
Ťišŷme s’a na vas.

Дорогы приятелі,
сердечно вас запрошаме на стрічу молодых Русинів у Братіславі, котра ся одбуде в понедільок 19-го фебруара 2018-го о 19.00 год. в просторах малой салы Універзітного пасторачного центра в Млиньскій долині.
Частьов стрічі буде і промітаня найновішого філму В хападлах великодержав, котрого продуцентом є Янко Липиньскый, председа обчаньского здружіня ЗІРС (Здружіня інтеліґенції Русинів Словеньска). По промітаню буде слідовати вольна бісіда з продуцентом філму.
Тішыме ся на вас.

Milí priatelia,
srdečne vás pozývame na stretnutie mladých Rusínov v Bratislave, ktoré sa uskutoční v pondelok, 19. februára 2018 o 19:00 hodine, v priestoroch Univerzitného pastoračného centra v Mlynskej doline - malá sála.
Súčasťou stretnutia bude aj premietanie nového filmu s názvom V osídlach veľmocí, ktorého producentom je Janko Lipinský, predseda občanskeho združenia ZIRS (Združenie inteligencie Rusínov Slovenska). Po premietaní bude nasledovať voľná diskusia z producentom filmu.
Tešíme sa na vás. :)

O.Z. molody.Rusyny

1 week 1 day ago

Formular' ku st'ahnuťu i všŷtkŷ informaciji najdete na:
http://www.molody.rusyny.org/2percenta/
Ďakujeme

O.Z. molody.Rusyny

1 week 3 days ago

Formular' ku st'ahnuťu i všŷtkŷ informaciji najdete na:
http://www.molody.rusyny.org/2percenta/
Ďakujeme

O.Z. molody.Rusyny

1 week 5 days ago

O.Z. molody.Rusyny shared their post.

Začatok Velykoho postu so svjaščenomučenykom vladŷkom P. P. Gojdičom. Po akafisťi bude interesna lekcija na temu: Čom tovaryščŷ ukradkom chodyly do cer’kvy?
Začiatok Veľkého pôstu s hieromučeníkom P. P. Gojdičom. Po akatiste bude zaujimavá prednáška na tému: Prečo súdruhovia potajomky chodili do cerkvi?

O.Z. molody.Rusyny

1 week 6 days ago

Serdečno Vas zaprošame na spoločnu molytvu akafistu ku svjaščenomučenykovy P. P. Gojdičovy, kotra odbude s’a u vitorok 13-ho februara 2018 r. o 19.00 hod. na internatach Jedlikova 7
na 1-im štoku.
Chočete znaty čom tovaryščŷ ukradkom chodyly do cer’kvy? І što s’a ďijalo z grekokatolykamy v časi bŷvšoho režimu?
Po akafisťi bude interesna lekcija na temu
grekokatolyc’kŷ Rusynŷ vs. komunizm.

Ťišŷme s’a!

Srdečne vás pozývame na spoločnú modlitbu akatistu ku hieromučeníkovi P. P. Gojdičovi, ktorá sa uskutoční v utorok
13. februára 2018 o 19:00 na internátoch Jedlíkova 7 na prvom poschodí.
Chcete vedieť prečo súdruhovia potajomky chodili do cerkvi? A čo sa dialo z gréckokatolíkmi v časoch bývaleho režimu?
Po akatiste bude zaujímavá prednášku na tému gréckokatolícki Rusíni vs. komunizmus.
Tešíme sa !

Serdečno Vas zaprošame na spoločnu molytvu akafistu ku svjaščenomučenykovy P. P. Gojdičovy, kotra odbude s’a u vitorok 13-ho februara 2018 r. o 19.00 hod. na internatach Jedlikova 7
na 1-im štoku.
Chočete znaty čom tovaryščŷ ukradkom chodyly do cer’kvy? І što s’a ďijalo z grekokatolykamy v časi bŷvšoho režimu?
Po akafisťi bude interesna lekcija na temu
grekokatolyc’kŷ Rusynŷ vs. komunizm.

Ťišŷme s’a!

Srdečne vás pozývame na spoločnú modlitbu akatistu ku hieromučeníkovi P. P. Gojdičovi, ktorá sa uskutoční v utorok
13. februára 2018 o 19:00 na internátoch Jedlíkova 7 na prvom poschodí.
Chcete vedieť prečo súdruhovia potajomky chodili do cerkvi? A čo sa dialo z gréckokatolíkmi v časoch bývaleho režimu?
Po akatiste bude zaujímavá prednášku na tému gréckokatolícki Rusíni vs. komunizmus.
Tešíme sa !

Pridaj komentár